subota, 10 decembar 2016 16:10

Filozofski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Ćirila i Metodija 2, Niš
Telefon: 018/514-312
Website: www.filfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Sociologija
2. Novinarstvo
3. Ruski jezik i književnost
4. Francuski jezik i književnost
5. Anglistika
6. Srbistika
7. Pedagogija
8. Psihologija
9. Istorija
10. Filozofija
11. Komuniciranje i odnosi sa javnošću

Master akademske studije (1 godina)
1. Filologija (50 mesta)
2. Psihologija (50 mesta)
3. Anglistika (50 mesta)
4. Sociologija (25 mesta)
5. Istorija (25 mesta)
6. Novinarstvo (25 mesta)
7. Pedagogija (35 mesta)
8. Predmetne nastave (50 mesta)

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Istorija (3 mesta)
2. Sociologija (5 mesta)
3. Filologija (10 mesta)
4. Psihologija (10 mesta)

Prijemni ispit:
Na studijskom programu filozofija:
1. Test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti

Na studijskom programu istorija:
1. Test znanja iz istorije i test opšte informisanosti

Na studijskom programu psihologija:
1. Test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti

Na Studijskom programu pedagogija:
1. Test znanja iz pedagogije

Na Studijskom programu sociologija:
1. Test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti

Na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti:
1. Test znanja iz francuskog jezika

Na Studijskom programu novinarstva:
1. Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika

Na Studijskom programu komuniciranje i odnosi sa javnošću:
1. Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika

Na Studijskom programu anglistika:
1. Test znanja iz engleskog jezika

Na Studijskom programu srbistika:
1. Test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti

Na Studijskom programu ruskog jezika i književnosti:
1. Test znanja iz ruskog jezika

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 78.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.800 evra.

Broj studenata: 320 budžetskih I 290 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Filozofski fakultet koji se nalazi u sklopu Univerziteta u Nišu osnovan je 1971. godine. Ova ustanova obrazovnog karaktera, organizuje studijske programe prema kojima se po završetku studija stiču diplome osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom. Na Filozofskom fakultetu u Nišu u ovom trenutku ima upisano oko 3.500 studenata na različitim studijskim programima. Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske standarde. Nastava se obavlja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 16:06

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Čarnojevića 10a, Niš
Telefon: 018/510-900
Website: www.fsfv.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne studije (3 godine)
1. Sport

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Fizičko vaspitanje i sport

Specijalističke strukovne studije (1 godina)
1. Sport (25 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Fizičko vaspitanje i sport (150 mesta + 48 mesta studije na daljinu)
2. Fizičko vaspitanje, fizička aktivnost i zdravlje (25 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Sportske nauke (10 mesta)

Prijemni ispit:
Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije sastoji se iz sledećih testova
1. Test opšte informisanosti iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja
2. Test opštih motoričkih sposobnosti
3. Test plivanja
4. Test trčanja na 800 metara žene, 1500 metara muškarci
5. Test specifično motoričkih sposobnosti sa loptom

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 100.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

Broj studenata: 140 budžetskih i 85 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Viša pedagoška škola u Nišu osnovana je 1948. godine i ona predstavlja preteču današnjeg Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Ova državna visokoškolska ustanova radi u sklopu Univerziteta u Nišu. Od 2007. godine nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja završilo je više od 2.000 studenata. Nastava se odvija na 3 nivoa studija kroz: osnovne strukovne, osnovne akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije. Doktorsku disertaciju odbranilo je preko 60 studenta.
Osnovni zadatak ove ustanove je da kroz studijske programe, koji su koncipirani po uzoru na najviše standarde, obrazuje visokostručne kadrove, kao i da realizuje naučno-istraživačke projekte u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 16:04

Fakultet umetnosti

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Kneginje Ljubice 10, Niš
Telefon: 018/522-396
Website: www.artf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)

1. Grafički dizajn
2. Gitara
3. Duvački instrumenti
4. Gudački instrumenti
5. Udarački instrumenti
6. Harmonika
7. Klavir
8. Solo pevanje
9. Slikarstvo
10. Muzička teorija i pedagogija

Master akademske studje (1 godina)

1. Slikarstvo (10 mesta)
2. Grafički dizajn (10 mesta)
3. Opšta muzička pedagogija (20 mesta)
4. Izvođačke umetnosti (20 mesta)

Prijemni ispit:
U zavisnosti od smera razlikuju se i prijemni ispiti.

Na odeku za likovne umetnosti (slikarstvo) polaže se test za proveru sklonosti i sposobnosti. Test traje šest dana i obuhvata:
1. Crtanje portreta po živom modelu (2 dana)
2. Crtanje akta po živom modelu (3 dana)
3. Slikanje mrtve prirode (1 dan)

Na odseku za primenjenu umetnost (grafički dizajn) polaže se test za proveru sklonosti i sposobnosti. Test traje šest dana i obuhvata:
1. Crtanje figure (2 dana)
2. Slikanje mrtve prirode (2 dana)
3. Grafička identifikacija (2 dana)

Na odseku za muzičku umetnost polaže se test za proveru sklonosti i sposobnosti koji se razlikuje po smerovima:

Za smer opšta muzička pedagogija
1. Harmonija sa teorijom muzike
2. Solfeđo
3. Klavir

Za smer klavir
1. Klavir
2. Solfeđo

Za smer gudački instrumenti
1. Violina, viola, violončelo, kontrabas
2. Solfeđo

Za smer duvački instrumenti
1. Flauta, klarinet, horna
2. Solfeđo

Za smer solo pevanje
1. Solo pevanje
2. Solfeđo

Za smer gitara
1. Gitara
2. Solfeđo

Za smer harmonika
1. Harmonika
2. Solfeđo

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 120.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 38 budžetskih I 27 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu osnovan je 2002. godine. Prva generacija studenata upisana je školske 2003/2004. godine. Fakultet za osnovni cilj uzima stvaranje stručnjaka (umetnika) u oblasti muzičkih, likovnih i primenjenih umetnosti. Pretenduje da postane jedna od najsavremenijih obrazovnih ustanova u oblasti umetnosti iako je evidentan nedostatak resursa i interesovanja za veći razvoj. Nastava se organizuje kroz osnovne akademske i master akademske studije.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 16:00

Fakultet zaštite na radu

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Čarnojevića 10a, Niš
Telefon: 018/529-755
Website: www.znrfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)

1. Zaštita na radu
2. Zaštita živone sredine

Doktorske studije (3 godine)

1. Inženjerstvo zaštite na radu (5 mesta)
2. Inženjerstvo zaštite životne sredine (5 mesta)

Master akademske studije (1 godinа)

1. Upravljanje vanrednim situacijama (32 mesta)
2. Zaštita na radu (32 mesta)
3. Zaštita od požara (32 mesta)
4. Inženjerstvo zaštite životne sredine (32 mesta)
5. Upravljanje komunalnim sistemom (32 mesta)
6. Upravljanje zaštitom životne sredine (20 mesta)

Prijemni ispit:
Prijemni ispit polaže se iz dva premeta po izboru od navedenih 5 predmeta:
1. Matematika
2. Fizika
3. Hemija
4. Informatika
5. Ekologija i zaštita životne sredine

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

Broj studenata: 200 budžetskih I 160 samofinansirajućih.

Kratak opis

Fakultet zaštite na radu je državna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. Osnovna delatnost ove obrazovne ustanove je stvaranje kadrova sposobnih da odgovore složenim problemima u oblastima zaštite životne sredine i zaštite na radu. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najsavremenijim svetskim i evropskim sistemima. Nastava se izvodi kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 15:57

Učiteljski fakultet - Vranje

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Partizanska 14, Vranje
Telefon: 017/431-960
Website: www.ucfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije(4 godine)
1. Učitelj
2. Vaspitač

Integrisane akademske studije (5 godina)
1. Master profesor tehnike i informatike

Master akademske studije (1 godina)
1. Učitelj (100 mesta)
2. Vaspitač (28 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Metodika razredne nastave (6 mesta)

Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu za smerove osnovnih akademskih studija vaspitač i učitelj, polaže se test iz predmeta:
1. Srpski jezik i književnost
2. Opšta znanja i informisanost

Na prijemnom ispitu za smer na osnovnim integrisanim studijama, master profesor tehnike i informatike, polaže se test iz predmeta:
1. Matematike i informatika
2. Opšta znanja i informisanost

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

Broj studenata: 95 budžetskih I 125 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Na učiteljskom fakultetu u Vranju koji priprada Univerzitetu u Nišu studira 750 studenata i to na smeru za učitelje i vaspitače. Fakultet realizuje nastavu na tri nivoa: osnovne akademske, diplomske akademske za smerove učitelj i vaspitač kao i doktorske studije za učitelje i vaspitače. Unutrašnjost fakulteta opremljna je savremenim nastavnim sredstvima sa kojima se postižu dobri rezultati u realizaciji pomenutih programa. Biblioteka na fakultetu sadrži približno 25.000 knjiga iz raznih oblasti kao što su pedagogija, psihologija, metodika, beletristika.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 15:53

Tehnološki fakultet - Leskovac

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar Oslobođenja 124, Leskovac
Telefon: 016/247-203
Website: www.tf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
• Prehrambena tehnologija i biotehnologija (2 modula)
1. Prehrambena tehnologija
2. Biotehnologija
• Hemijske tehnologije (3 modula)
1. Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo
2. Ekološko inženjerstvo
3. Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo
• Tekstilne tehnologije (2 modula)
1. Tekstilno inženjerstvo
2. Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda

Master akademske studije (1 godina)
• Prehrambena tehnologija i biotehnologija (8 mesta)
• Hemijske tehnologije (16 mesta)
• Tekstilne tehnologije (8 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
• Tehnološko inženjerstvo (15 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe: hemijske tehnologije, prehrambena tehnologija i biotehnologija, tekstilne tehnologije (studijsko područje tekstilno inženjerstvo), polažu prijemni ispit iz jednog od tri predmeta po izboru:
1. Matematika
2. Hemija
3. Fizika

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program tekstilne tehnologije, studijsko područje industrijski dizajn tekstilnih proizvoda, polažu prijemni ispit iz jednog od sledeća četiri predmeta:
1. Matematika
2. Hemija
3. Fizika
4. Crtanje

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 45.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Broj studenata: 120 budžetskih mesta.

Kratak opis

Tehnološki fakultet u Leskovcu spada pod Univerzitet u Nišu. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata u oblasti hemijske, tekstilne, prehrambene i biotehnologije na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Od osnivanja Fakulteta ukupno je upisano 30 generacija sa preko 4.700 studenata. Do danas je diplomiralo preko 1.300 studenata, magistriralo 53, a doktoriralo 23 studenta.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 15:50

Prirodno-matematički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Višegradska 33, Niš
Telefon: 018/533-015
Website: www.pmf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (3 godine)
1. Matematika
2. Računarske nauke
3. Fizika
4. Hemija
5. Geografija
6. Biologija

Doktorske studije (3 godine)
1. Hemija (15 mesta)
2. Informatika (15 mesta)
3. Fizika (15 mesta)
4. Matematika (20 mesta)
5. Biologija (10 mesta)

Master akademske studije (2 godine)
1. Biologija (27 mesta)
2. Ekologija i zaštita prirode (27 mesta)
3. Geografija (27 mesta)
4. Turizam (27 mesta)
5. Matematika (54 mesta)
6. Primenjena matematika (27 mesta)
7. Informatika (27 mesta)
8. Fizika (27 mesta)
9. Primenjena fizika (12 mesta)
10. Hemija (20 mesta)
11. Fizika – informatika (12 mesta)
12. Primenjena hemija (20 mesta)


Prijemni ispit:
Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
1. za upis na smer Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
2. za upis na smer Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike,
3. za upis na smer Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
4. za upis na smer Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
5. za upis na smer Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
6. za upis na smer Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.


Školarine:
Školarina za studente koji nakon prve godine steknu status samofinansirajućih studenata iznosi 75.000 dinara.

Broj studenata: 330 budžetskih i 0 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Prirodno-matematički fakultet u Nišu je visokoobrazovna ustanova na kojoj se odvijaju akademski studijski programi i razvija naučno-istraživački rad u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Fakultet je osnovan septembra 1999. godine i u svom sastavu je imao pet odseka: matematika, fizika, geografija, hemija, biologija sa ekologijom. Tokom godina menjao se broj odseka na koji su primani studenti. Danas Prirodno-matematički fakultet u svom sastavu ima 6 departmana:
1. Departman za matematiku
2. Departman za biologiju i ekologiju
3. Departman za hemiju
4. Departman za računarske nauke
5. Departman za geografiju
6. Departman za fiziku
Studijski programi rađeni su po uzoru na najmodernije svetske standarde. Nastava je organizovana na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 15:47

Pravni fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Trg kralja Aleksandra, Niš
Telefon: 018/425-83-01
Website: www.prafak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Prava
Master akademske studije (1 godina)
1. Prava (350 mesta)
Doktorske studije (3 godine)
1. Prava (43 mesta)


Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu polaže se test iz predmeta srpski jezik i istorija.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 83.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.


Broj studenata: 280 budžetskih I 320 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis

Visokoškolska ustanova Pravni fakultet u Nišu pripada niškom univerzitetu sa svim pravima koja su u skladu sa Zakonom i statutom. Fakultet sarađuje sa velikim brojem institucija kako u zemlji tako i u inostranstvu, dok sa velikim brojem njih ima skopljen ugovor o saradnji. Misija fakulteta se ogleda u svakodnevnom razvoju i unapređenju obrazovanja pravnika, kao i naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i društveno-humanističkih nauka.
Fakultet svojim radom daje nemerljiv značaj razvoju pravnog sistema i celokupnog društva. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz studijske programe koji su koncipirani po ugledu na evropske standarde. Na fakultetu se organizuju osnovne akademske, master akademske, kao i doktorske studije.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 12:13

Medicinski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš
Telefon: 018/422-67-12
Website: www.medfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne stuije (3 godine)
1. Strukovni sanitarno – ekološki inženjer
2. Strukovni zubni protetičar
3. Strukovna medicinska sestra – tehničar

Integrisane akademske studije (6 godina)
1. Integrisane studije medicine
2. Integrisane studije stomatologije
3. Integrisane studije farmacije

Specijalističke strukovne studije (1 godina)
1. Specijalista strukovna medicinska sestra / tehničar (48 mesta)
2. Specijalista strukovni instrumentar (24 mesta)
3. Specijalista strukovni sanitarno – ekološki inženjer (24 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Zdravstvena politika i menadžment (48 mesta)

Specijalističke akademske studije (1 godina)
1. Farmaceutska medicina (24 mesta)

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Molekularna medicina (20 mesta)
2. Klinička medicina (20 mesta)
3. Javno zdravlje (10 mesta)
4. Bazična istraživanja u stomatologiji (5 mesta)
5. Klinička i epidemiološka istraživanja u stomatologiji (10 mesta)
6. Toksikologija (5 mesta)
7. Medicinske nauke (60 mesta)
8. Farmaceutske nauke (20 mesta)
9. Stomatološke nauke (20 mesta)

Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu za upis na integrisane studije medicine i stomatologije polaže se test iz predmeta:
1. Hemija
2. Biologija
Na prijemnom ispitu za upis na integrisane studije farmacije polaže se test iz predmeta:
1. Hemija
2. Matematika
Na prijemnom ispitu za upis na strukovne studije na svim smerovima polaže se test iz predmeta:
1. Anatomija i fiziologija čoveka ili
2. Biologija i hemija

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim strukovnim studijama iznosi 60.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim
studijama stomatologije i farmacije iznosi 120.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama medicine iznosi 100.000 dinara.
Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama iznosi 1.500 evra.
Školarina za strane državljane na integrisanim akademskim studijama na smeru medicina iznosi 2.200 evra, dok na smerovima stomatologija i farmacija školarina iznosi 2.500 evra.


Broj studenata: 300 budžetskih I 216 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis

Medicinski fakultet je osnovan 1960. godine. Studijski programi su koncipirani po uzoru na najviše evropske standarde. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz osnovne strukovne, integrisane akademske, specijalističke strukovne, specijalističke akademske, master akademske i doktorske studije. U poslednjoj deceniji na fakultetu su realizovana 22 naučna projekta koja su finansirana od strane Vlade Srbije, 3 projekta finansirana od strane austrijske fondacije WUS i tri TEMPUS projekta.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu
subota, 10 decembar 2016 12:10

Mašinski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/588-228
Website: www.masfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne studije (4 godine)
1. Mašinsko inženjerstvo
2. Inženjerski menadžment

Doktorske studije (3 godine)
1. Mašinstvo i inženjerstvo (25 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering (24 mesta)
2. Mehatronika i upravljanje (24 mesta)
3. Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika (24 mesta)
4. Energetika i procesna tehnika (24 mesta)
5. Proizvodno informacione tehnologije (24 mesta)
6. Inženjerski menadžment (128 mesta)
7. Upravljanje i primenjeno računarstvo (20 mesta)
8. Mašinsko inženjerstvo (125 mesta)


Prijemni ispit:
Prijemni ispit polaže se iz predmeta matematika.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru mašinsko inženjerstvo iznosi 45.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru inženjerski menadžment iznosi 60.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 270 budžetskih I 70 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Mašinski fakultet je počeo sa radom kao samostalna ustanova 1971. godine. Danas je jedna od najuglednijih naučno-obrazovnih institucija u zemlji. Misija ovog fakulteta je realizacija akademskih i strukovnih studijskih programa i razvoj naučnog i stručnog rada u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom na tri nivoa studija. Na fakultetu radi 94 nastavnika i saradnika, kao i više nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i iz privrede.

Objavljeno u Univerzitet u Nišu

Budi u toku! :)

Prijavite se na mejling listu kako biste na vreme dobili važna obaveštenja.

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

OpstinaVrsac

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

ArchLAB

VrsacPlus

iserbia

OklagijaRS

KulturniCentarVrsac

ClickMan

eVrsac

parakvadvs

TOV

Cefix

edukacija

VrsacMOJKraj

PricajmoOTome