Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac je nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem jačanja studentske zajednice na teritoriji opštine Vršac.

 

office@studentivrsac.org

utorak, 13 decembar 2016 16:37

Fakultet tehničkih nauka - Čačak

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Ulica svetog Save 65, 32000 Čačak
Telefon: (+381 32) 30-27-00
Faks: (+381 32) 34-21-01
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.ftn.kg.ac.rs/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/FTNCa/

Podaci o studijama:

Smerovi:

Ponuđeni smerovi na osnovnim akademskim studijama (4 godine) su:

1. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
2. Mehatronika
3. Inženjerski menadžment
4. Informacione tehnologije
5. Preduzetnički menadžment

Na integrisanim akademskim studijama (5 godina) postoji:

1. Tehnika i informatika

Na master studijama (1 godina) postoje:

1. Elektrotehničko računarstvo i inženjerstvo
2. Mehatronika
3. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – za daljinsko upravljanje
4. Tehnika i informatika – za elektronsko učenje
5. Inženjerski menadžment
6. Predmetna nastava elektrotehničkog i računarskog inženjerstva
7. Predmetna nastava mašinskog inženjerstva

Na doktorskim studijama (3 godine) postoji:

1. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo (14 mesta)

Cena školarine: Za samofinansirajuće studente 75.000 dinara, za strane državljane 1.500 evra.

Prijemni ispit: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i Mehatronika - matematika ili fizika ili osnovi elektrotehnike
Inženjerski menadžment i Preduzetnički menadžment - matematika ili informatika ili organizacija
Informacione tehnologije i Tehnika i informatika (integrisane studije) - matematika ili informatika

Broj studenata: Budzet 200, samofinansiranje 95

Pripremna nastava: Na fakultetu je organizovana besplatna pripremna nastava za prijemni ispit, a drže je profesori i asistenti fakulteta. Prijave se vrše elektronskim putem.

Kratak opis:
Fakultet tehničkih nauka u Čačku, je državna, visokoobrazovna ustanova, koja je osnovana 1975. godine. Obrazovno-nastavni proces je u potpunosti usklađen sa evropskim sistemom obrazovanja, što je potvrđeno akreditacijom ustanove i studijskih programa osnovnih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija. Saradnja sa vodećim domaćim i svetskim kompanijama, među kojima su Oracle, microsoft, Intergraph, Fujitsu, Schneider-electric, omogućila je da studenti ovog fakulteta obavljaju praksu u poznatim kompanijama, kao i da diplomci budu prepoznatljivi po visokom stepenu poznavanja savremenih tehnologija. Nastava na Fakultetu tehničkih nauka je interaktivna, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Paralelno sa obrazovnom delatnošću na Fakultetu tehničkih nauka se odvija i intenzivna naučno-istraživačka delatnost koja ja kulminirala odbranama većeg broja magistarskih i doktorskih teza. Fakultet je tokom svog postojanja ostvari plodnu saradnju sa mnogim domaćim i inostranim institucijama iz domena nauke i privrede. Posebno treba naglasiti dugogodišnju saradnju sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti u oblasti savremenih materijala.

utorak, 13 decembar 2016 16:33

Filološko-umetnički fakultet

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Ulica Jovana Cvijica 1, Kragujevac 34000
Telefon: Odsek za filologiju: +381 34 300 770, 300 610
Odsek za muzičku umetnost: +381 34 300 770, 300 610
Odsek za primenjene umetnosti: +381 34 366 823
Faks: +381 34 304-270
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.filum.kg.ac.rs/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/filumkg/timeline

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na osnovnim akademskim studijama (četiri godine godine) ponuđeni su:
1. Srpski jezik i književnost
2. Španski jezik i hispanske književnosti
3. Nemački jezik i književnost
4. Italijanski jezik i književnost
5. Francuski jezik i književnost
6. Engleski jezik i književnost
7. Muzika u medijima
8. Zidno slikarstvo
9. Unutrašnja arhitektura
10. Gudački instrumenti
11. Grafički dizajn
12. Harmonika
13. Solo pevanje
14. Klavir
15. Flauta
16. Muzička pedagogija

Na master akademskim studijama (godinu dana) ponuđeni su:

1. Engleski jezik i književnost,
2. Francuski jezik i književnost,
3. Srpski jezik i književnost,
4. Grafički dizajn,
5. Harmonika,
6. Muzička pedagogija,
7. Muzika u medijima,
8. Zidno slikarstvo,
9. Nemački jezik i književnost,
10. Španski jezik i hispanske književnosti,
11. Srpski jezik i književnost – Srpski kao strani jezik.

Na doktorskim studijama (tri godine) ponuđeni su:

1. Srpski jezik i književnost
2. Filologija.

Cena školarine: Školarina za samofinansirajuće studente na odseku za muzičku umetnost:
Muzička pedagogija 110.000 dinara, ostali smerovi na odseku za muzičke umetnosti 130.000 dinara
Školarina za samofinansirajuće studente na odseku za primenjenu i likovnu umetnost iznosi 170.000 dinara
Školarina za samofinansirajuće studente na odseku za filologiju iznosi 90.000 dinara
Školarina za strane studente na svim odsecima iznosi 2000 evra.

Prijemni ispit: Španski jezik i hispanske književnosti - srpski jezik ili jezik po izboru
Primenjena i likovna umetnost - test sposobnosti i sklonosti
Muzička umetnosti - test sposobnosti i sklonosti
Srpski jezik i književnost - srpski jezik i književnost
Francuski, engleski i nemački jezik - srpski jezik ili jezik za koji se kandidat prijavio

Broj studenata: Budžet 191, samofinansiranje 150

Kratak opis fakulteta:

Filološko-umetnički fakulet u Kragujevcu je najmlađi državni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Ova obraznovna, naučna i umetnička institucija osnovana je 2002. godine. FILUM je prvi fakultet u Srbiji koji je pokrenuo reformisane doktorske studije iz oblasti filologije (jezik i književnost). FILUM je domaćin Međunarodnog skupa: Srpski jezik, književnost, umetnost (od 2006. godine), kao i Naučnog skupa mladih filologa Srbije (od 2009. godine). Filološko-umetnički fakulet organizuje nastavu na nivou osnovnih akademskih i master akademskih studija. Pored organizovanja studija fakultet je za ciljeve postavio i obavljanje osnovnih, primenjenh i razvojnih istraživanja u okviru obrazovne delatnosti, izdavačku delatnost, preduzimanje aktivnosti usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka.

utorak, 13 decembar 2016 16:30

Fakultet inženjerskih nauka

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Ulica Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac
Telefon: 034/335-990
E – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.mfkg.rs

Podaci o studijama:

Smerovi:

Osnovne studije:
• Mašinsko inženjerstvo,
• Vojnoindustrijsko inženjerstvo,
• Automobilsko inženjerstvo,
• Urbano inženjerstvo,
• Računarska tehnika i softversko inženjerstvo.

Master studije:

• Mašinsko inženjerstvo
• Automobilsko inženjerstvo
• Vojno Inženjerstvo
• Inženjerski menadžment

 

Doktorske studije:
• Mašinsko inženjerstvo

Cena školarine: osnovne studije – 40 000 dinara. Za strane studente 1.500 evra.

Prijemni ispit: matematika

Broj studenata:
• Mašinsko inženjerstvo – 200 (budžet) i 40 (samofinansiranje),
• Vojnoindustrijsko inženjerstvo – 38 (budžet) 2 (samofinansiranje)
• Automobilsko inženjerstvo 10 (budžet) i 30 (samofinansiranje)
• Urbano inženjerstvo 33 (budžet) i 8 (samofinansiranje)
• Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 57 (budžet) i 3 (samofinansiranje)

Kratak opis:
Mašinski fakultet u Kragujevcu, odnosno danas Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, formiran je na inicijativu bivšeg sreza Kragujevac i Mašinskog fakulteta u Beogradu, Uredbom Izvršnog veća Narodne skupštine Narodne Republike Srbije br. 522 od 1. oktobra 1960. godine, kao odeljenje Mašinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje Mašinskog fakulteta započelo je rad 9. oktobra 1960. u prostorijama Prve kragujevačke gimnazije. Prva predavanja iz predmeta Matematika održao je, 10. oktobra 1960. godine, prof. dr Božidar Đerasimović. Prvi starešina (dekan) Odeljenja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu bio je prof. Branislav Ilić, dipl. inž. Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i najprestižnijih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima. Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao naučno-obrazovne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti mašinskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire. Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove. Uloga Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Vojvođanska 5A, 36210 Vrnjačka Banja
Telefon: +381 36) 515 00 24
Faks: (+381 36) 515 00 25
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na osnovnim akademskim studijama postoji jedan studijski program

1. Hotelijerstvo i turizam
2. Zdravstveni turizam

Na master studijama postoje dva akreditovana programa:

1. Menadžment u hotelijerstvu
2. Menadžment u turizmu

Cena školarine: 80.00 din, plaćanje se vrši u četiri jednake rate; za strane studente 160.000 RSD.

Prijemni ispit: Test opšte kulture i informisanosti, koji sadrži 60 pitanja.

Broj studenata: 60 budžetskih mesta, 90 samofinansirajućih

Kratak opis: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji osnovan je 2011. godine kao jedinstvena visokoškolska ustanova ovog tipa čiji je osnivač Republika Srbija. Fakultet je u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. U ovom upisnom roku upisuje petu generaciju studenata. Trenutno na Fakultetu studira preko 350 studenata na osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine i to na studijskom programu Hotelijerstvo i turizam.

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Dositejeva 19, 36000 Kraljevo
Telefon: 036 383 269
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Sajt: http://www.mfkv.kg.ac.rs/

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na Osnovnim akademskim studijama postoje dva smera:
1. Mašinsko inženjerstvo
 u drugoj godini se student opredeljuje za jedan od četiri modula:
• M1 – Projektovanje u mašinogradnji
• M2 – Proizvodno mašinstvo
• M3 – Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika
• M4 – Energetika i zaštita životne sredine

2. Građevinsko inženjerstvo

Postoje i master i doktorske akadmeske studije.

Cena školarine: osnovne akademske studije-30.000 RSD, master akademske studije-50.000 RSD, doktorske akademske studije-80.000 RSD.

Prijemni ispit: Test iz matematike, na sajtu fakulteta postoje zbirke zadataka za prijemni ispit za oba smera. Fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike za fakultete u Republici Srbiji. Obuhvaćeni su postupci rešavanja zadataka po tipu i težini sa prijemnih ispita iz ranijih upisa na fakultetima u našoj zemlji. Pripremna nastava je BESPLATNA, a obim pripremne nastave iznosi 40 časova.

Broj studenata:
1. Mašinsko inženjerstvo: 100 ( budžet), 5 (samofinansiranje);
2. Građevinsko inženjerstvo: 60 (budžet).

Kratak opis: Godine 1987. osnovan je Mašinski fakultet u Kraljevu u sklopu Univerziteta u Kragujevcu, s’tim što je preteča ove ustanove Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu koji je osnovan 1970. godine. Jedan od osnovnih ciljeva je rad na podizanju kvaliteta nastave i modernizovanju nastavnih planova i programa. Studijski programi odvijaju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

utorak, 13 decembar 2016 16:22

Fakultet pedagoških nauka - Jagodina

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina
Telefon: (+381 35) 223 805; 222 262; 222 059
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.pefja.kg.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi:

U okviru osnovnih akademskih studija postoje sledeći smerovi: učitelj, vaspitač u predškolskim ustanovama i vaspitač u domovima.

Na master studijama ponuđeni su programi: učitelj, vaspitač u predškolskim ustanovama, vaspitač u domovima, obrazovanje profesora predmetne nastave i obrazovna politika.

Cena školarine: 78.000 dinara; 1.400 dolara za strane studente.

Prijemni ispit: Sastoji se iz pismenog dela, usmenog dela i procena sposobnosti. Pismeni deo sadrži: test osnovne pismenosti, test razumevanja pročitanog. Usmeni deo predstavlja intervju, a procena sposobnosti se sastoji iz procene fizičke i govorone sposobnosti, kao i procena muzičkih sposobnosti kandidata.

Broj studenata: budžet – 120, samofinansiranje – 90

Šta sve možeš raditi sa diplomom fakulteta pedagoških nauka: Možeš raditi u vaspitnim ustanovama, osnovnim školama, studentskim domovima, školskim bibliotekama...

Pripremna nastava
Nastava je raspoređena u tri grupe predavanja:
1. osnovna pismenost- priprema počinje 4. aprila, a završava se 30. maja, održavaju se svake subote i cena je 4.000,00 (12 časova);
2. razumevanje pročitanog;
3. muzičke/fizičke sposobnosti.
Pripremna nastava za muzičku/fizičku sposobnost počinje 25. aprila i traje do 30. maja svake subote. Cena je takođe 4.000 dinara.
Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu mogu to učiniti po sniženoj ceni od 9.000 dinara.

Kratak opis
Obrazovanje učitelja u Jagodini traje više od jednog veka, nastankom Muške učiteljske škole 26.07.1898. Jedan od osnovnih ciljeva ovog fakulteta jeste očuvanje tradicije i obrazovanje kvalitetnih nastavnika, kao i kulturno-umetničkog, stvaralačkog i sportskog života. U isto vreme, ovaj fakultet radi na osavremenjavanju, u posedu je slušaonica i učionica, centra za učenje, moderno opremljene jezičke labaratorije, kao i dobro snadbevene biblioteke.

utorak, 13 decembar 2016 16:17

Ekonomski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Ðure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija
Telefon: +381 (0) 34 303 500 fax: +381 (0) 34 303 516
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: http://www.ekfak.kg.ac.rs/

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije
1.Ekonomija (moduli: Opšta ekonomija, Finansije, berze i bankarstvo)

2.Poslovna ekonomija i menadžment (moduli:Marketing, Računovodstvo i poslovne finansije, Menadžment, Turizam i hotelijerstvo)

Master akademske studije
1.Ekonomija (moduli: Opšta ekonomija, Finansije, berze i bankarstvo)

2.Poslovna ekonomija i menadžment (moduli: Marketing, Računovodstvo i poslovne finansije, Menadžment, Turizam i hotelijerstvo, Elektronsko poslovanje)

Doktorske akademske studije
1.Ekonomija (moduli: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije)

Cena skolarine: 88.000 RSD

Prijemni ispit: poslovna ekonomija (ekonomika preduzeća), nacionalna ekonomija, statistika, računovodstvo, filozofija, sociologija, matematika (polažu se samo 2 izabrana predmeta)

Broj studenata: 250 budžetskih i 350 samofinansirajućih mesta

Šta sve možeš raditi sa diplomom Ekonomskog fakulteta: u bankama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, sindikatima, vladinim organizacijama

O fakultetu:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je akreditovana visokoškolska institucija sa tradicijom dugom više od 50 godina. Osnovan je 1960. godine kao odeljenje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a od 16. decembra 1975. godine Fakultet je postao samostalna obrazovna institucija.
Ekonomski fakultet u Kragujevcu teži da postane vodeća visokoškolska institucija u regionu, prepoznatljiva po kvalitetu nastavno – obrazovnog i naučno – istraživačkog procesa u oblasti ekonomije i menadžmenta.
Danas Fakultet zapošljava 80 nastavnika i saradnika. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 8000 studenata, 133 studenta je steklo zvanje magistar ekonomskih nauka, 61 student je stekao zvanje doktor ekonomskih nauka i 65 studenata je steklo zvanje master ekonomije.

utorak, 13 decembar 2016 16:07

Agronomski fakultet - Čačak

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Cara Dušana 34, 32000 Čačak
Telefon: 032 303 400
Faks: 032 303 401
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.afc.kg.ac.rs

Podaci o studijama:

Smerovi:

Na osnovnim akademskim studijama postoje četiri smera:
• Opšta agronomija
• Prehrambena tehnologija
• Voćarstvo i vinogradarstvo
• Zootehnika

Na master akademskim studijama postoje dva smera:
• Agronomija
• Prehrambena tehnologija
Cena školarine: osnovne akademske studije- 26.000 RSD, za strane studente 1.000 evra;
master studije- 48.000 RSD, za strane studene 1.500 evra.

Prijemni ispit:
• Opšta agronomija: biologija ili hemija (po slobodnom izboru kandidata);
• Prehrambena tehnologija: hemija
• Voćarstvo i vinogradarstvo i Zootehnika: biologija

Broj studenata:
• Opšta agronomija i Prehrambena tehnlogija- 40
• Voćarstvo i vinogradarstvo i Zootehnika- 20

Šta sve možeš raditi sa diplomom Agronomskog fakulteta: kao inženjer poljoprivrede u uzgoju žitarica, zaštiti bilja, stočarstvom, tj. naučno-istraživačkim radom u vezi sa uzgojem, reprodukcijom, rastom i razvojem svih domaćih životinja; u prehrambenoj industiji i slično.

Kratak opis: Agronomski fakultet je visokoškolska ustanova koja se nalazi u mirnom delu grada, u blizini centra. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Studentski dom, Studentski restoran, Tehnički fakultet, Visoka tehnička škola, Institut za voćarstvo, Sportski centar “Mladost” sa bazenima, atletskom stazom i sportskim terenima.

subota, 10 decembar 2016 16:46

Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Nemanjina bb, Leposavić
Telefon: 028/84-164
Website: www.uf-pz.net
E-mail: ufp@ pr.ac.rs

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije
1. Razredna nastava
2. Vaspitač u predškolskim ustanovama

Master akademske studije
1. Razredna nastava
2. Vaspitač u predškolskim ustanovama

Prijemni ispit:

Prijemni ispit polaže se putem pisanog testa, i to:
1. Opšta kultura i informisanost
2. Srpski jezik i književnost

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 44.000 dinara.
Školarina za strane studente iznosi 1.200 evra.

Broj studenata: 80 budžetskih i 50 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Delatnost visokog obrazovanja u radu fakulteta ogleda se u naučno-istraživačkoj, ekspertsko-konsultantskoj i u izdavačkoj delatnosti koja se dopunjava i drugim poslovima čime se ne ugrožava kvalitet nastave. Na ovom fakultetu postoje dva odseka: Odsek za razrednu nastavu i Odsek za vaspitače predškolskih ustanova.

subota, 10 decembar 2016 16:45

Filozofski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Filipa Višnjića bb, Kosovska Mitrovica
Telefon: 028/425-474
Website: www.fifa.pr.ac.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Istorija
2. Psihologija
3. Pedagogija
4. Filozofija
5. Istorija umetnosti
6. Sociologija
7. Srpski jezik i književnost
8. Srpska književnost i jezik
9. Engleski jezik i književnost
10. Ruski jezik i književnost

Master akademske studije (1 godina)
1. Istorija
2. Psihologija
3. Pedagogija
4. Sociologija
5. Srpski jezik i književnost
6. Srpska književnost i jezik
7. Engleski jezik i književnost
8. Ruski jezik i književnost

Doktorske studije (3 godine)
1. Istorija

Prijemni ispit:

Prijemni ispit u zavisnosti od smera polaže se:
1. Istorija – test znanja iz istorije i test opšte informisanosti
2. Pedagogija – test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti
3. Psihologija – test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti
4. Istorija umetnosti – test znanja iz istorije civilizacije i istorije umetnosti i opšti test informisanosti
5. Sociologija – test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti
6. Filozofija – test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti
7. Srpski jezik i književnost – test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti
8. Srpska književnost i jezik – test znanja iz književnosti i test znanja iz srpskog jezika
9. Ruski jezik i književnost – test znanja iz ruskog jezika i test znanja iz srpskog jezika
10. Engleski jezik i književnost – test znanja iz engleskog jezika i test znanja iz srpskog jezika

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 48.000 dinara.
Školarina za strane studente iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 193 budžetskih i 137 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis

Fakultet je osnovan 1960. godine i pripada Univerzitetu u Prištini. Privremeno je premešten 1999. godine, da bi se kasnije ponovo izmestio u Kosovsku Mitrovicu 2001. godine. Nastava se izvodi uz pomoć modernih nastavnih sredstava. Studenti se obrazuju na tri nivoa studija kroz: osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Budi u toku! :)

Prijavite se na mejling listu kako biste na vreme dobili važna obaveštenja.

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

parakvadvs

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

TOV

VAK

eVrsac

VrsacMOJKraj

VrsacPlus

PricajmoOTome

Cefix

edukacija

OklagijaRS

iserbia

ClickMan

ArchLAB

OpstinaVrsac