Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac je nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem jačanja studentske zajednice na teritoriji opštine Vršac.

 

office@studentivrsac.org

subota, 10 decembar 2016 12:13

Medicinski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš
Telefon: 018/422-67-12
Website: www.medfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne stuije (3 godine)
1. Strukovni sanitarno – ekološki inženjer
2. Strukovni zubni protetičar
3. Strukovna medicinska sestra – tehničar

Integrisane akademske studije (6 godina)
1. Integrisane studije medicine
2. Integrisane studije stomatologije
3. Integrisane studije farmacije

Specijalističke strukovne studije (1 godina)
1. Specijalista strukovna medicinska sestra / tehničar (48 mesta)
2. Specijalista strukovni instrumentar (24 mesta)
3. Specijalista strukovni sanitarno – ekološki inženjer (24 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Zdravstvena politika i menadžment (48 mesta)

Specijalističke akademske studije (1 godina)
1. Farmaceutska medicina (24 mesta)

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Molekularna medicina (20 mesta)
2. Klinička medicina (20 mesta)
3. Javno zdravlje (10 mesta)
4. Bazična istraživanja u stomatologiji (5 mesta)
5. Klinička i epidemiološka istraživanja u stomatologiji (10 mesta)
6. Toksikologija (5 mesta)
7. Medicinske nauke (60 mesta)
8. Farmaceutske nauke (20 mesta)
9. Stomatološke nauke (20 mesta)

Prijemni ispit:
Na prijemnom ispitu za upis na integrisane studije medicine i stomatologije polaže se test iz predmeta:
1. Hemija
2. Biologija
Na prijemnom ispitu za upis na integrisane studije farmacije polaže se test iz predmeta:
1. Hemija
2. Matematika
Na prijemnom ispitu za upis na strukovne studije na svim smerovima polaže se test iz predmeta:
1. Anatomija i fiziologija čoveka ili
2. Biologija i hemija

Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim strukovnim studijama iznosi 60.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim
studijama stomatologije i farmacije iznosi 120.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama medicine iznosi 100.000 dinara.
Školarina za strane državljane na osnovnim strukovnim studijama iznosi 1.500 evra.
Školarina za strane državljane na integrisanim akademskim studijama na smeru medicina iznosi 2.200 evra, dok na smerovima stomatologija i farmacija školarina iznosi 2.500 evra.


Broj studenata: 300 budžetskih I 216 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis

Medicinski fakultet je osnovan 1960. godine. Studijski programi su koncipirani po uzoru na najviše evropske standarde. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz osnovne strukovne, integrisane akademske, specijalističke strukovne, specijalističke akademske, master akademske i doktorske studije. U poslednjoj deceniji na fakultetu su realizovana 22 naučna projekta koja su finansirana od strane Vlade Srbije, 3 projekta finansirana od strane austrijske fondacije WUS i tri TEMPUS projekta.

subota, 10 decembar 2016 12:10

Mašinski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/588-228
Website: www.masfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne strukovne studije (4 godine)
1. Mašinsko inženjerstvo
2. Inženjerski menadžment

Doktorske studije (3 godine)
1. Mašinstvo i inženjerstvo (25 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering (24 mesta)
2. Mehatronika i upravljanje (24 mesta)
3. Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika (24 mesta)
4. Energetika i procesna tehnika (24 mesta)
5. Proizvodno informacione tehnologije (24 mesta)
6. Inženjerski menadžment (128 mesta)
7. Upravljanje i primenjeno računarstvo (20 mesta)
8. Mašinsko inženjerstvo (125 mesta)


Prijemni ispit:
Prijemni ispit polaže se iz predmeta matematika.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru mašinsko inženjerstvo iznosi 45.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru inženjerski menadžment iznosi 60.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 270 budžetskih I 70 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Mašinski fakultet je počeo sa radom kao samostalna ustanova 1971. godine. Danas je jedna od najuglednijih naučno-obrazovnih institucija u zemlji. Misija ovog fakulteta je realizacija akademskih i strukovnih studijskih programa i razvoj naučnog i stručnog rada u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom na tri nivoa studija. Na fakultetu radi 94 nastavnika i saradnika, kao i više nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i iz privrede.

subota, 10 decembar 2016 12:07

Elektronski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/529-105
Website: www.elfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
• Elektrotehnika i računarstvo (6 modula)
1. Upravljanje sistemima
2. Telekomunikacije
3. Računarstvo i informatika
4. Elektronika
5. Elektronske komponente i mikrosistemi
6. Elektroenergetika

Master akademske studije (1 godina)
1. Upravljanje sistemima (64 mesta)
2. Telekomunikacije na srpskom i engleskom jeziku (64 mesta)
3. Računarstvo i informatika (96 mesta)
4. Elektronika i mikrosistemi (64 mesta)
5. Elektroenergetika (64 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
1. Elektrotehnika i računarstvo (100 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz matematike.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 2.000 evra.

Broj studenata: 480 budžetskih i 60 samofinansirajućih mesta.

Kratak opis
Elektronski fakultet je državna visokoškolska ustanova. Nastava na fakultetu se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije. Nastavu obavlja 166 nastavnika i saradnika. Nastavnici i saradnici su pored nastavnih aktivnosti uključeni i u realizaciju naučno-istraživačkog rada kroz učešće u brojnim projektima. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

subota, 10 decembar 2016 11:59

Ekonomski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, Niš
Telefon: 018/528-601
Website: www.eknfak.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Podaci o studijama

Smerovi:

Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Opšta ekonomija (70 mesta)
2. Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje (100 mesta)
3. Finansije, bankarstvo i osiguranje (250 mesta)
4. Poslovno upravljanje (4 modula)
5. Marketing (70 mesta)
6. Međunarodni menadžment (70 mesta)
7. Menadžment u turizmu (70 mesta)
8. Menadžment preduzeća (70 mesta)

Doktorske studije (3 godine)
• Ekonomija (4 modula, 35 mesta)
1. Makroekonomija
2. Računovodstvo
3. Finansije i bankarstvo
4. Poslovno upravljanje

Master akademske studije(1 godina)
• Ekonomija (8 modula, 245 mesta)
1. Opšta ekonomija
2. Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
3. Finansije, bankarstvo i osiguranje
4. Menadžment preduzeća
5. Marketing
6. Međunarodni menadžment
7. Menadžment u turizmu
8. International business development

Prijemni ispit:
Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz 2 predmeta po izboru, od 4 navedena predmeta:
1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Matematika
4. Sociologija


Školarine:

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 90.000 dinara.
Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.


Broj studenata: 330 budžetskih i 370 samofinansirajućih mesta.


Kratak opis
Ekonomski fakultet u Nišu je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Nišu. Ova institucija je osnovana 1960. godine i obavlja veliki broj delatnosti obrazovnog, naučnog i istraživačkog rada. Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije. Nastava se odvija preko predavanja i vežbi, seminarske nastave, konsultacija, stručne prakse, seminarskih radova i studija slučaja. Nastavni plan je usklađen sa Bolonjskim procesom što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najvišim svetskim i evropskim standardima.

petak, 25 novembar 2016 17:16

Građevinsko-arhitektonski fakultet

Osnovni podaci o fakultetu

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Telefon: 018/588-200
Website: www.gaf.ni.ac.rs
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podaci o studijama
Smerovi:
Osnovne akademske studije (4 godine)
1. Građevinarstvo

Integrisane akademske (master) studije (5 godina)
1. Arhitektura

Doktorske akademske studije (3 godine)
1. Građevinarstvo (5 mesta)
2. Arhitektura (5 mesta)
3. Materijali i konstrukcjije (5 mesta)
4. Hidroinformatika (10 mesta)

Master akademske studije (1 godina)
1. Građevinarstvo – konstrukcije (32 mesta)
2. Građevinarstvo – saobraćajnice (32 mesta)
3. Građevinarstvo – hidrotehnika (32 mesta)
4. Građevinarstvo (96 mesta)

Prijemni ispit:
Kandidati koji konkurišu za studijski program OAS GRAĐEVINARSTVO polažu prijemni ispit iz:
Matematike (obavezno) i fizike ili tehničke mehanike po izboru kandidata.

Kandidati koji konkurišu za studijski program studijski program IAS ARHITEKTURA polažu prijemni ispit iz:
Matematike i slobodnog crtanja.

Školarine:
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru arhitektura iznosi 90.000 dinara.
Školarina za samofinansirajuće studente na smeru građevinarstvo iznosi 70.000 dinara.
Školarina za studente stranog državljanstva iznosi 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Broj studenata: Budžetskih 240 I samofinansirajućih 120 mesta

Kratak opis
Građevinsko – arhitektonski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova koja za svoj osnovni cilj postavlja razvoj naučnih disciplina u oblasti građevinarstva i arhitekture, kao i stvaranje visokoobrazovanog kadra koji će odgovoriti visokim zadacima u oblasti građevinarstva i arhitekture. Od svog osnivanja 1960. godine fakultet se svakodnevno razvijao i podizao kvalitet nastave.
Studijski programi su pravljeni po uzoru na najbolje i najmodernije studijske programe iz oblasti građevinarstva i arhitekture u svetu, koji se izvode uz savremenu tehničku opremu. Nastava se organizuje na osnovnim akademskim, integrisanim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

petak, 25 novembar 2016 17:10

Univerzitet u Nišu

Osnovni podaci o univerzitetu

Adresa: Univerzitetski trg 2, Niš
Telefon: 018/257-970
Website: www.ni.ac.rs
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Univerzitet u Nišu nalazi se u jednoj od najistaknutijih građevina izgrađenoj 1887. godine, a koja je tokom istorije imala ulogu sedišta Suda, Načelstva i Kapetanije, kao i mesta kabineta Vlade i Ministarstva inostranih poslova. 1960. godine započeto je formiranje prvih fakulteta u Nišu, da bi to na kraju rezultiralo osnivanjem Univerziteta u Nišu 15. juna 1965. godine.

Prvi fakulteti osnovani na Univerzitetu u Nišu bili su Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnički fakultet. Danas se on sastoji od 13 fakulteta, a najmlađi je Fakultet umetnosti. Akreditovan je 2009. godine u trećem ciklusu akreditacije visokoškolskih ustanova Srbije, zajedno sa Univerzitetom u Beogradu i Novom Sadu.

Fakulteti Univerziteta u Nišu:

• Građevinsko-arhitektonski fakultet
• Ekonomski fakultet
• Elektronski fakultet
• Mašinski fakultet
• Medicinski fakultet
• Pravni fakultet
• Prirodno-matematički fakultet
• Tehnološki fakultet u Leskovcu
• Učiteljski fakultet u Vranju
• Fakultet zaštite na radu
• Fakultet umetnosti
• Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
• Filozofski fakultet

Znamo koliko frustrirajuće može biti kad ne možete da nađete knjige, skripte ili materijale, a bliže se kolokvijumi i ispiti, rok za seminarski ističe, a vi, naravno, niste ni počeli... Ali ne paničite, postoji rešenje! 
 
Studenti.rs je internet arhiv i servis za razmenu korisnih dokumenata za studente i đake (knjige, skripte, seminarske radove, diplomske radove i slično). Ovaj veb-sajt korisnicima i posetiocima omogućava laku pretragu po temi, naslovu ili ključnim rečima, te dozvoljava slanje vlastitih sadržaja i njihovo komentarisanje.
 
Da biste pristupili arhivu, potrebni su vam studentski greb greb kuponi. U pitanju je dopuna, koju korisnici (maturanti, studenti, postdiplomci) mogu kupiti na prodajnim mestima u blizini fakulteta i na taj način lako i brzo osvojiti kredite koji su potrebni za preuzimanje svih korisnih dokumenata.
Kupljeni kupon je potrebno ogrebati na označenom delu, a zatim je neophodno uneti broj sa kartice i na taj način dopuniti kredit.
 
Kupovinom dopune od hiljadu dinara dobijate 1000 kredita koje možete iskoristiti za skidanje željenih dokumenata, kao što su skripte, prezentacije, seminarski, maturski, diplomski, master i naučni radovi. Na sajtu je korisnicima dostupno preko 20 000 korisnih dokumenata.
 
Za svaki dokument koji se preuzima potreban je određeni broj kredita, pa tako prezentacija vredi 60 kredita, skripta 80 kredita,  seminarski rad vredi 120 kredita, maturski 180 kredita, diplomski, master, magistarski,  specijalistički i naučni radovi vrede 260 kredita.
 
Unija studenata poklanja dva vaučer kupona svojim čitaocima! Da biste dobili greb greb kupon, dovoljno je da:
 
1. lajkujujete Fejsbuk stranicu Unije studenata;
2. Zapratite Uniju studenata na Instagramu;
3. Šerujete objavu na vašem zidu;
4. U komentarima ispod našeg posta na Fejsbuku tagujute 5 prijatelja.
 
Treća po redu Vršačka ulična sportijada “Sportom do uspeha” održaće se od 21. do 24. jula u Vršcu.
 
Sportijada je manifestacija takmičarskog karaktera koja za cilj ima promociju amaterskog sporta, ali i volonterizma. Prošle godine okupili smo veliki broj takmičara i volontera koji su svojim radom doprineli da Vršačka ulična sportijada zauzme visoku poziciju među najboljim volonterskim projektima u Srbiji.
 
Kao i do sada, sav program će se odvijati na ulicama Vršca. Na taj način želimo da, osim sportista, animiramo i naše sugrađane i pružimo im zanimljiv i edukativan program tokom letnjih dana. I ove godine, svi zainteresovani će imati priliku da se na ulicama grada takmiče u mnogim sportovima, a najbolje očekuju nagrade. 
 
Za više informacija posetite fejsbuk stranicu – Vršačka ulična sportijada.
 
Mi jedva čekamo jul, a vi?
 
subota, 23 april 2016 17:29

Održan seminar Mladi i preduzetništvo

Seminar Mladi i preduzetništvo održan je juče, 22. aprila u organizaciji Unije studenata Vršac u saradnji sa Kulturnim centrom. Tokom sat i po vremena, u maloj sali bioskopa, svoje priče su sa sugrađanima podelili vršački preduzetnik Milan Veličković – Slatka radionica Jovana, Alen Šari – Escape Room i savetnik za mali biznis u Banci Intesa Filip Šari.
 
Program je vodila Jelena Škorić, a priliku da otvori seminar imao je organizator projekta i koordinator sektora za vršačke studente, Nemanja Antić, koji se zahvalio svim prisutnima, kao i predavačima.
 
Seminar su započeli Alen Šari i Milan Veličković, koji su sa publikom podelili svoje početke. Naime, Slatka radionica Jovana je započela kao porodični biznis, a Alen je Escape Room otvorio inspirisan ovakvim vidom zabave u inostranstvu.
 
„Ideja da se održi ovakav interaktivni seminar je odlična, kao i sama organizacija. Nadam se da smo uspeli da omladini makar malo približimo kako to izgleda voditi firmu i na šta sve treba obratiti pažnju. Takođe, cilj nam je bio da ih ohrabrimo da, ukoliko imaju kvalitetnu viziju, ideju, obavezno i pokušaju, odnosno, krenu sa realizacijom“, poručio je Alen Šari za naš portal. „Uniji želim još mnogo ovakvih projekata. Apsolutno ih podržavam u svemu što rade i čine za našu zajednicu, i iz ličnog iskustva mogu reći da je zadovoljstvo sarađivati sa njima.", dodao je Alen.
 
Nakon toga je savetnik za mali biznis u Banci Intesa, Filip Šari, sa pravne strane govorio o postojećim tipovima preduzeća, pa i posavetovao koja bi bilo dobro osnovati. Naime, svoju kompaniju možete otvoriti i sa 100 dinara! Sem toga, potrebni su vam i prijavljivanje u APR-u, račun u banci, pečat i potpis na sudu. 
 
Sva trojica su podelili svoje stavove u vezi sa konkurencijom i da li je ona pozitivna, negativna ili ipak neutralna pojava. U završnom delu seminara, usledila su pitanja publike predavačima.
 
Organizator Nemanja Antić poručio je da je veoma zadovoljan odzivom i samim tokom seminara. „Ideja je upravo bila da pokrenemo mlade ljude i barem im malo približimo preduzetništvo. Nadam se da će ovakvih projekata u budućnosti biti još više“, dodao je Nemanja. 
 
Tim Evropa u saradnji sa Unijom studenata Vršac i Kulturnim centrom organizuje predavanje na temu „Mladi i Evropska unija“, koje će se održati u sredu, 13. aprila u bioskopskoj sali Kulturnog centra, sa početkom u 12:30h.
 
Istorija i politike Evropske unije, uticaj ekonomskih integracija na svakodnevni život građana, kao i mogućnosti koje pruža mladima u Srbiji, samo su neke su od oblasti o kojima će govoriti predavač Tima Evropa Naim Leo Beširi.
 
Tim Evropa Srbija je novoustanovljena mreža nacionalnih eksperata koji su specijalizovani za teme u vezi sa Evropskom unijom i profesionalno se njima bave na svakodnevnoj osnovi. Mreža je osnovana u maju 2013. sa ciljem da informiše građane o temama u vezi sa EU, kao i o šire evropskim temama. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu organizacije.
 
 

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

iserbia

VAK

TOV

ArchLAB

KulturniCentarVrsac

OklagijaRS

edukacija

VrsacPlus

OpstinaVrsac

parakvadvs

PricajmoOTome

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

VrsacMOJKraj

ClickMan

eVrsac