Zorana Gruja

Zorana Gruja

Grad Vrsac raspisuje konkurs za dodelu materijalne pomoci  za 15 studenata prve godine fakulteta, 30 studenata druge i ostalih godina fakulteta i 35 učenika srednjih škola sa područja Grada Vršca.

Pravo na dodelu materijalne pomoći imaju učenici odnosno studenti koji studiraju na teritoriji Republike Srbije, prvi put su upisali i položili sve predmete iz predhodne godine studija i ispunjavaju sledeće uslove:

1. imaju prebivalište na teritoriji Grada Vršca;
2. učenici su srednje škole koji imaju prosek ocena 5,00 u predhodnoj školskoj godini 2015/2016 i čiji ukupan prosečan mesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva ostvaren u predhodna tri meseca pre konkurisanja, iznosi najviše 15.000,00 dinara ili
3. da su redovni studenti, čiji ukupan prosečan mesečni prihod po članu zajedničkog domaćinstva, ostvaren u predhodna tri meseca pre konkurisanja, iznosi najviše 15.000,00 dinara i da su:
-studenti prve godine studija sa prosečnom ocenom 5,00 u četvrtoj godini srednje škole ili
-studenti druge i ostalih godina studija sa najmanjom prosečnom ocenom 8,00 za školsku 2015/2016. godinu.Materijalna pomoć za učenike srednjih škola iznosi po 30.000,00 dinara. Visina materijalne pomoći studentima ukupno iznosi 56.000,00 dinara, odnosno po 8.000,00 dinara mesečno, i isplaćivaće se u 7 mesečnih rata za period januar-jul 2017. godine.

 Uz prijavni obrazac na Konkurs, učenici srednjih škola i studenti dostavljaju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte za punoletne kandidate na konkursu.
2. Učenici prvog razreda srednje škole:
-svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi sa potvrdom škole da je učenik prvog razreda srednje škole, učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda
-svedočanstvo o završenoj predhodnoj školskoj 2015/2016 godini.
3. Za studente prve godine svedočanstvo o završenom srednjoškolskom obrazovanju;
4. Uverenje fakulteta da je redovan student u školskoj 2016/2017 godini, a za
studente druge i ostalih godina studija i uverenje o položenim svim ispitimapredviđenim planom i programom fakulteta i prosečnoj oceni za prethodnu 2015/2016 godinu studija;
5. Fotokopija lične karte za sve punoletne članove domaćinstva;
6. Izvod matične knjige venčanih za roditelje i izvod iz matične knjige rođenih za ostale članove domaćinstva;
7. Potvrda o prosečnim primanjima za članove zajedničkog domaćinstva za oktobar, novembar i decembar 2016.godine, a za poljoprivredna gazdinstva potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva sa članovima gazdinstva i površinom zemljišta koje je evidentirano da koristi;

8. Za kandidate čije je domaćinstvo bez primanja potrebno je da podnesu potvrdu da porodica ostvaruje pravo na socijalnu pomoć ili potvrdu mesne kancelarije da nemaju prihode ili overenu izjavu dva svedoka da ne poseduju prihode;
9. Sudska presuda o razvodu braka za roditelje koji su razvedeni i ne žive u istom domaćinstvu, sudska presuda o oslobađanju roditeljskog prava, izvod iz matične knjige umrlih za roditelje koji su preminuli;
10. Potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva;
11. Potvrda škole da je član domaćinstva redovni učenik;
12. Fotokopija tekućeg računa.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova potrebno je dostaviti na uvid višem saradniku Gradske uprave u kancalariji 140. Prijavu sa zahtevanom konkursnom dokumentacijom predati na Pisarnicu Gradske uprave Vršaca u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursana portalu Grada Vršca.

Kontakt telefon za konsultacije je 013 800 565.

 

petak, 25 novembar 2016 11:13

Danas otvaranje vršačkog Startit Centra

Nakon Beograda, Inđije, Novog Sada i Majdanpeka,  otvara se peti po redu Startit Centar, ovog puta u Vršcu. Za lokaciju je odabran sportsko-poslovni centar Milenijum. a otvaranje je danas u 18 časova.
 
Ovaj poduhvat je realizovala Vršačka online zajednica (VOZ), a uz pomoć partnera — kompanija Nordeus, Telekom Srbija i Eipix, kao i Grada Vršca i Ministarstva omladine i sporta. 
 
U vršačkom Startit Centru će se održavati meetupi, radionice i kursevi u organizaciji VOZ-a i Startita, ali i drugih organizacija. 
 Ideja je da Centar okupi sve Vrščane koji se interesuju za IT i preduzetništvo i da podstakne dalji razvoj lokalne IT zajednice.
 Pored samih događaja, firmama i frilenserima iz Vršca i okoline biće omogućen i coworking prostor, a sve u cilju umrežavanja i razmene znanja i iskustva.
 
Događaj je otvorenog tipa, ali je potrebno da svoj dolazak potvrdite popunjavanjem forme na ovom linku.
 
četvrtak, 20 oktobar 2016 14:09

Mesec mladih u Beogradu

Poznato je da postoji Međunarodni dan mladih koji se svake godine obeležava istog datuma, 12. avgusta. Međutim, budući da mi mladi činimo oko 35% stanovništva, ali sigurno predstavljamo 100% i naše i svačije budućnosti, tim sajta PortalMladi odlučio je da drugu godinu zaredom organizuje projekat pod nazivom Mesec mladih u okviru kojeg su za sve mlade na teritoriji Beograda pripremili određeni broj predavanja, radionica i tribina na kojima se može naučiti nešto novo, „Dane društvenih igara“ gde  se možete dobro zabaviti, ali i takmičiti, kao i nekoliko „događaja iznenađenja“ gde će svaki put biti dodeljene nagrade sponzora i partnera projekta.
Trenutno su otvorene prijave za:
18. oktobar – Predavanje: Studenti u inostranstvu – Kako do stipendije?
20. oktobar – Radionica:  Tehnike i saveti za uspešno učenje
25. oktobar – Radionica: Kako brendovi koriste društvene mreže?
Ideja je da još ove godine ceo Mesec mladih bude organizovan samo u Beogradu, a da od sledeće godine oktobar i novembar budu prepoznati u mnogim gradovima Srbije kao meseci koji će biti posvećeni mladima.

Gradska biblioteka Vršac, Centar za banatske studije i Udruženje ljubitelja starina „Feliks Mileker“ organizuju seriju predavanja povodom obeležavanja jubilarne, 300. godišnjice oslobođenja Vršca od Turaka. Prvo predavanje, pod nazivom „Vršac u srednjem veku“ održaće se u četvrtak, 13. oktobra u 18 časova u salonu Gradske biblioteke, dok će ostala predavanja („Vršac u godinama turske vladavine“ i „Oslobođenje Vršca od turskog jarma“) biti održana tokom predstojećih meseci.
Svako ko se bavi istorijom grada Vršca nailazi na isti problem: o vremenu između Stare ere i godina uoči oslobođenja ovih krajeva od Turaka, literatura nam daje vrlo oskudne podatke; pre poznog srednjeg veka, u kom naselja dobijaju stalniji karakter, u Vršcu i okolini pronađeni su tragovi Starčevačke, Vinčanske i Vatinske kulture, potom Kimeraca, Tračana, Kelta, Skita, Dačana, Agatiržana, Rimljana, Sarmata, Gepida, Avara, Slovena, Ugara i drugih naroda, ali o događajima u vekovima koji su usledili raspolažemo sa vrlo malo podataka.
Ono što znamo je da se pre osvajanja Banata 1552. godine od strane Ahmet-paše, u Vršcu smenjuju mađarski i srpski vladari, i da su u tim vekovima sagrađene najstarije građevine u našem gradu: Vršačka kula i manastir Mesić. Međutim, tačna godina njihove izgradnje ostaje nepoznata, pa se u nedostatku validnih dokaza oslanjamo na pretpostavke i šture informacije. Smatra se da je Vršačku kulu sagradio u prvoj polovini 15. veka despot Đurađ Branković na temeljima rimske utvrde, u vreme kada i Vršac dobija ime – daleke 1427. pominje se u obliku PODVRŠAN, kasnije VARŠOC, VERŠEC itd., a godina izgradnje manastira Mesić smeštena je negde između 12. i čak 16. veka.
Međutim, da li je zaista bilo tako? Možemo li da budemo sigurni da kula nije čitavih vek i po starija nego što se smatra, i da li postoje dokazi da je Vršac još pre imena Podvršan bio poznat pod nekim drugim nazivom?
Odgovor na ova, kao i na mnoga pitanja, pokušaće da nam pruži dr Aleksandar Krstić, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu i autor mnogobrojnih monografija, članaka i rasprava. Tokom svojih istraživanja istorijske geografije srpskih zemalja i srpsko-ugarskih odnosa u srednjem veku ušao je u trag bogatoj dokumentaciji o istoriji Vršca, koja je decenijama i vekovima čamila zaboravljena po depoima arhiva u Temišvaru, Budimpešti i Beču. Hroničari varoši pod Vršačkom kulom su tokom vekova imali vrlo nezahvalan zadatak da sakupe podatke iz dokumentacije koja je najvećim delom nestala u plamenu tokom turskih osvajanja i nacističke okupacije, ali istraživačima danas, u novom veku i digitalnoj eri, na raspolaganju stoje turski defteri, prepiske vladara i ostala dokumenta.
Moderator predavanja koje ne sme da propusti ni jedan pravi ljubitelja hronika Vršca u starini biće prof. Neven Daničić.

Predstavljamo vam 12 dostignuća i pronalazaka starih Egipćana koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi.

Mastilo
Mastilo svakodnevno koristimo, a nismo ni svesni odakle potiče. Egipćani su pored crnog razvili i druge boje mastila kojim su pažljivo iscrtavali na pergamentima. Njihova boja je toliko postojana da i danas imamo stvari i umetnička dela iz tog perioda koja nisu izbledela.

Šminka
Dok je šminka danas rezervisana uglavnom samo za žene, u Egiptu su se davno i muškarci tako ulepšavali. Ajlajner kojim žene danas najčešće ističu oči su upravo Egipćani napravili mešanjem masti, minerala i čađi. Šminka je tada bila i pokazatelj društvenog statusa. Ako ste na licu i telu imali više boja, to znači da ste se nalazi visoko na društvenoj lestvici.

Nameštaj
Stvari poput stolova, kreveta i stolica – sve to je otkriveno u egipatskim grobnicama.

Pisanje
Knjige i skripta su sveti deo istorije, a Egipćani su bili prvi koji su vodili pismenu evidenciju o tome šta im se događalo u životu. Rani oblik pisanja, hijeroglifi, prikazivali su slike iz života, kroz seriju crteža i simbola.

Papir
Egipćani su papir pravili od trske koja je rasla uz reku Nil. Oni su pravili hartiju kako bi imali zapisanu istoriju, verske tekstove i druge važne dokumente.

Sunčani i vodeni sat
Uz pomoć sunčanog sata Egišćani su na osnovu Sunca određivali vreme u toku dana, a uz pomoć vodenog su pratili vreme u toku večeri.
Vodeni sat ili klepsidra je naprava za merenje vremena uz pomoć protoka vode iz posude, obično kroz uzani otvor.

Perike
Zbog vrućih leta i vaški, Egipćani su se brijali do glave. Zato su svi osim sveštenika i običnih radnika koristili perike. Pravljene su od vune ili prave kose, a postojale su u plavoj i crnoj boji.

Pasta za zube
Egipćani su bili veoma zainteresovani za održavanje lične higijene, pa su tako mešavinom različitih biljaka i eteričnih ulja od cimeta, tamjana i meda napravili preteču današnje paste za zube.

Kalendar
Egipatski kalendar se sastojao iz 365 dana, 12 meseci i 30 dana po mesecu! A na kraju godine dodavano je 5 dodatnih dana. Njihovi kalendari su takođe beležili i nivo reke Nil, kako bi poljoprivrednici mogli da prate svoje useve.

Navodnjavanje
Stari Egipćani su razvili kompleksan sistem za navodnjavanje kako bi uspeli da održe svoje sušne useve.

Staklo
Već 1.500 godina pre Hrista stvorene su prve staklene raznobojne perle, upravo kod Starih Egipćana. Naravno, pored kuglica pravili su i flaše, činije, tegle. Njihove veštine u oblikovanju stakla su bile na visokom nivou, te su tako i njihovi radovi bili visoko cenjeni.

Plug
Plug su prvi put koristili Egipćani. Prvobitno je bio veoma neefikasan za poljoprivredu, ali su uspeli da unaprede svoje oruđe vezavši ga za vola, koji je imao snagu za povlačenje ovog poljoprivrednog alata.

Izvor: nationalgeographic.rs

Harvard možda ima najbolju akademsku reputaciju među svim univerzitetima na svetu, međutim, veliki broj njegovih studenata ne uspeva da reši ovu logičku zavrzlamu.

Sudeći po knjizi psihologa Danijela Kanemana „Razmišljati brzo i polako“, više od polovine studenata na vodećim univerzitetima muku muči sa ovom zagonetkom.

Da li vi možete da je rešite?

– Palica i loptica koštaju 1.10 evra
– Palica košta jedan evro više od loptice
– Koliko košta loptica?

 

Odgovor je 5 centi.

Broj koji je većini izgledao logično je 10 centi. Odlika ove lake zagonetke leži u činjenici da svi posežemo za odgovorom koji je intuitivan, ali pogrešan. Ako loptica košta 10 centi, onda je ukupna cena 1.20 evra, a ne 1.10 evra.

Izvor: studentskizivot

petak, 29 jul 2016 14:47

Otkrivena egzoplaneta sa tri sunca

Pomoću najvećeg teleskopa na svetu astronomi su uspeli da otkriju do sada potpuno nepoznat "novi svet" egzoplanetu HD 131399Ab koju obasjavaju tri sunca, a godišnja doba traju 300 godina!

Novopronađenu planetu je locirao teleskop u severnom Čileu iza kojeg stoje udružene države: Austrija, Belgija, Brazil, Češka, Danska, Francuska, Finska, Nemačka, Italija, Holandija, Poljska, Portugal, Španija, Švedska, Švajcarska, Čile i Velika Britanija.Egzoplaneta poznata kao HD 131399Ab je od Zemlje udaljena 320 svetlosnih godina i nalazi se u sazvežđu Kentaur i predstavlja gasovitog giganta čak četiri puta većeg od Jupitera.Iako predstavlja jednu od najhladnijih egzoplaneta koju je uspeo da identifikuje teleskop, ona je za ljudske standarde i dalje pretopla sa temperaturom od oko 538 stepeni Celzijusa.

Teško da bi ljudi ovu egzoplanetu ikad mogli da nazovu domom, što je šteta jer prizori neba koji je okružuje su zaista spektakularni.Sa HD 131399Ab ili ste u prilici da posmatrate konstantno dnevno svetlo ili trostruki zalazak sunca u zavisnosti od godišnjeg doba. Svako godišnje doba na ovoj gasnoj planeti traje po 300 godina.Najsjajnija zvezda ovog sazvežđa je HD 131399A i nalazi se na udaljenosti čak 82 puta većoj od udaljenosti Zemlje od Sunca.

Izvor: blic.rs

nedelja, 29 maj 2016 10:30

Sintetičko vino bez grožđa

Tvorci Mardon Čua i Alek Li iz američke vinarije „Ava” u San Francisku predstavili su svetu prvo sintetičko vino bez grožđa! Oni su izjavili da od vode i etanola mogu napraviti vino za svega 15 minuta!Iako se i u drugim delovima sveta proizvodi vino bez grožđa, na primer Finci ga prave od jabuka, ovo je prvi slučaj sintetičkog vina koje se, tvrde njegovi tvorci, može na tržištu nositi s pojedinim vrstama pravog originalnog vina ( napravljenog od grožđa)"Na ideju smo došli prilikom poseta poznatim vinarijama u Napa dolini na čijim smo zidovima videli izloženu bocu legendarnog Chateau Montelena, prvog u istoriji kalifornijskog Chardonnaya koji je pobedio francuske konkurente na izložbi vina u Parizu 1976. godine"- kaže ČuaI dodaje kako se radilo o boci vina koju nikako nisu mogli finansijski priuštiti pa im je palo na pamet da naprave sintetičko vino vrhunskog ukusa koje će biti dostupno svima i čiji proizvodni proces neće trajati mesecima.Američka vinarija “Ava” iz Kalifonrije tvrdi da su njena sintetička "vina" ukusom jednaka originalima te da je proizvodnja puno jeftinija i brža"Vino izrađujemo od 85 posto vode, do 13 posto etanola, zavisno o "vrste" vina, a ostalo su boje, šećer i različite vrste ukusa – objašnjava Chua dodajući kako su prvi pokušaji bili očajni i nepitki, ali sada su, kaže, napravili vrhunsku verziju italijanskog Moscato d’Astija, a sledeći na redu je veštački Dom Pérignon.Takođe tvorci sintetičkog vina Mardon i Alek imaju u planu da proizvedu 500 flaša vina replika verzije  Dom Perignon šampanjca 1992, koji će koštati oko 50 dolara, umesto na primer originalnog vina čija cena ide i do 200 doalra po jednoj flaši.
Izvor: zanimljivosti dana

četvrtak, 21 april 2016 16:52

KUPANJE U VINU, ZELENOM ČAJU ILI KAFI

Hokane, grad u Japanu sedište je najpopularnijeg spa-centra, koji svojim klijentima već nekoliko godina nudi potpuno neočekivani doživljaj. Zbog čega je tako popularan? Zbog apsurda, naravno.
Japanci su poznati po preterivanju, a izuzetak nije ni Hokane Kowakien Yunessun spa-centar koji u okviru svoje spa ponude nudi i kupanje u toplom vinu, zelenom čaju, pa čak i kafi.
Vinska kupka je bazen koji se puni iz spektakularne 3,6m velike flaše vina nekoliko puta dnevno. Ako među vama ima i sladokusaca koji smatraju da je prava šteta  na ovakav način trošiti vino, ne očajavajte. Budući da je ovaj spa-centar zamišljen više kao zabavan park, nego kao mesto za relaksaciju, vinsku kupku redovno obilaze konobari koji gostima pune čaše vinom identične marke kao ono u kome se kupaju. Tretman vinom podmlađuje kožu, a smatra se da ga je osmislila sama Kleopatra.
Zelenim čajem puni se bazen iz 2m visokog čajnika, a čaj je pripremljen od biljki zelenog čaja uzgajanih na planinskim obroncima koji je bogat antioksidansima, te je preporučljiv tretman onima koji žele ojačati imuni sistem.
Na kraju, kupanje u kafi je jedinstven spa tretman kupanja u pravoj kafi pomešanoj sa toplom vodom. Kafa otklanja umor i vraća koži lepotu, a i njen miris dodatno ce vam razdražiti čula.

nedelja, 10 april 2016 08:48

HUMANIJADA 7. maja na Kalemegdanu

Humanitarno udruženje "Humanijada" je nastala kao plod dugogodišnjeg prijateljstva grupe studenata iz Beograda. Podstaknuti željom da svojim angažovanjem i tudom vrate humanosti mesto na tronu ljudskih vrednosti, u saradnji sa brojnim mladim ljudima, sponzorima, poznatim ličnostima i medijima, mladi organizuju brojne manifestacije ove godine prilikom kojih će se prikupljati pomoć za one kojima je najpotrebnija.

Prva u nizu manifestacija će se održati 7. maja na terenima KK "Partizan" na Kalemegdanskoj tvrđavi.
U planu su turniri u basketu ("3 na 3" muške ekipe) i odbojci ("6 na 6" muško-ženske ekipe). Pored ovoga organizovana je i utakmica između poznatih ličnosti.

Za basket možete da se prijvite OVDE, a za odbojku OVDE. Cena prijave je 200 dinara po osobi. 

Za više informacija posetite fejsbuk stranicu "Humanijada 2016".

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

OklagijaRS

VrsacMOJKraj

VrsacPlus

eVrsac

Cefix

TOV

PricajmoOTome

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

ArchLAB

parakvadvs

ClickMan

VAK

edukacija

iserbia

KulturniCentarVrsac