sreda, 15 oktobar 2014 14:05

Filozofski fakultet

Napisao 
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Osnovni podaci o fakultetu:

Adresa: Dr Zorana Đinđića 2
Telefon: 021 450 690  i 021 450 929
E - mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sajt: www.ff.uns.ac.rs

Podaci o studijama:

Smerovi: Na Filozofskom fakultetu postoji 17 smerova:
1. Anglistika
2. Filozofija
3. Germanistika
4. Hungarologija
5. Istorija
6. Komparativna književnost
7. Medijski studiji
8. Psihologija
9. Pedagogija
10. Romanistika
11. Ruministika
12. Rusinistika
13. Slavistika
14. Slovakistika
15. Sociologija
16. Srpski jezik i lingvistika
17. Srpska književnost
Cena skolarine (redovne studije):
1. Anglistika: 96.000
2. Filozofija: 65.000
3. Germanistika: 65.000
4. Hungarologija: 65.000
5. Istorija: 96.000
6. Komparativna književnost: 65.000
7. Medijski studiji: 96.000
8. Psihologija: 96.000
9. Pedagogija: 96.000
10. Romanistika: 65.000
11. Ruministika: 65.000
12. Rusinistika: 65.000
13. Slavistika: 65.000
14. Slovakistika: 65.000
15. Sociologija: 65.000
16. Srpski jezik i lingvistika: 65.000
17. Srpska književnost: 65.000
Prijemni ispit:
1. Anglistika: Prijemni ispit se polaže iz dva dela:
• Pismeni deo:
a) iz engleskog jezika (najviše 30 bodova)
b) iz književnosti ( najviše 20 bodova)
• Usmeni deo.
Pismeni i usmeni delovi ispita obuhvataju sledeće komponente:
I. Rečnik (10 bodova);
II. Gramatika ( 10 bodova);
III. Test popunjavanja (10 bodova);
IV. Engleska kjiževnost I kultura (20 bodova);
V. Usmeni deo (10 bodova).
2. Filozofija: Prijemni se polaže iz dva dela:
• Pismeno-esej na zadatu temu;
• Usmeno.
3. Germanistika: Prijemni se sastoji iz dva dela:
• Pismeni deo: test iz morfologije nemačkog jezika i kratak test kojim se vrši provera znanja osnovnih pojmova iz teorije književnosti;
• Usmeni deo: čitanje i prevođenje teksta na nemačkom jeziku i konverzacija.

4.Hungarologija: Prijemni ispit sastoji se iz dva dela:
• Pismeno: test iz mađarskog jezika i književnosti;
• Usmeno: razgovor sa komisijom na neku temu iz jezika i književnosti.
5. Istorija: Prijemni ispit se polaže iz dva dela:
• Pismeno: pismena obrada zadate teme – prema priloženom programu.
• Usmeno: provera znanja.
6. Komparativna književnost: Prijmeni se sastoji iz tri dela:
• Test opšte kulture;
• Pismeni rad na zadatu komparativnu temu iz književnosti;
• Usmeni deo ispita.
7. Medijski studiji: Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:
• Test iz maternjeg jezika i književnosti;
• Test iz opšte informisanosti i medijske kulture.
8. Psihologija: Prijemni ispit se polaže pismeno i sastoji se iz dva dela:
• Test znanja iz psihologije;
• Test opšte informisanosti:
• Test sposobnosti.
9. Pedagogija: Prijemni ispit se polaže pismeno, a sastoji se iz dva dela:
• Test znanja iz psihologije;
• Test opšte informisanosti.
10. Romanistika: Prijemni ispit se polaže iz dva dela:
• Pismeno: test;
• Usmeno: provera sposobnosti izražavanja i komunikacije na francuskom jeziku.
11. Rumunistika: Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:
• Pismeno: Od 4 predložene teme iz oblasti rumunskog jezika, rumunske književnosti - klasici, rumunske književnosti iz Vojvodine i slobodne teme, kandidat bira jednu.
• Usmeno: Morfološka i sintaksička analiza teksta i odgovori na pitanja iz oblasti rumunske književnosti - klasici i pisci iz Vojvodine.
12. Rusinistika: Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:
• Pismeno: sastav na zadatu temu;
• Usmeno: provera znanja na rusinskom jeziku.
13. Slavistika: Prijemni ispit se polaže iz dva dela:
• Pismeni deo ispita:
1. Test iz gramatike
a) ruskog jezika
b) srpskog jezika (test po izboru kandidata)*
2. Test iz opšte kulture.
• Usmeni deo ispita: provera poznavanja gramatičkih i književnoteorijskih pojmova;
procena afiniteta kandidata i motivacije za studije ruskog jezika i književnosti.
14. Slovakistika:
Prijemni ispit polaže se pismeno i usmeno na slovačkom jeziku.
15. Sociologija: Prijemni ispit se polaže pismeno, a sastoji se iz testa znanja.
16. Srpski jezik i lingvistika: Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:
• Pismeno: test
• Usmeno.
18. Srpska književnost: Prijemni ispit se sastoji iz tri dela:
• pismeno: obrada zadate teme prema priloženom programu ili iz teksta
• testa
• usmena provera znanja.
Broj studenata:
1. Anglistika: 70 (37 budžet, 33 samofinansiranje);
2. Filozofija: 60 (35 budžet, 25 samofinansiranje);
3. Germanistika: 50 (30 budžet, 20 samofinansiranje);
4. Hungarologija: 25 ( 20 budžet, 5 samofinansiranje);
5. Istorija: 80 ( 45 budžet, 35 samofinansiranje);
6. Komparativna književnost: 20 ( budžet 15, samofinansiranje 5);
7. Medijski studiji: 70 ( 40 budžet, 30 samofinansiranje);
8. Psihologija: 80 ( 40 budžet, 40 samofinansiranje);
9. Pedagogija: 75 (40 budžet, 35 samofinansiranje);
10. Romanistika: 50 (30 budžet, 20 samofinansiranje);
11. Rumunistika: 25 ( 10 budžet, 15 samofinansiranje);
12. Rusinistika: 15 ( 10 budžet, samofinansiranje);
13. Slavistika: 25 (20 budžet, 5 samofinansiranje);
14. Slovakistika: 30 ( 12 budžet, 18 samofinansirnaje);
15. Sociologija: 55 (30 budžet, 25 samofinasiranje);
16. Srpski jezik i lingvistika: 83 ( 56 budžet, 27 samofinansiranje);1
17. Srpska književnost: 85 ( 40 budžet, 45 samofinansiranje).
Šta sve možeš raditi sa diplomom Filozofskog fakulteta: U zavisnosti od smera, studenti se mogu zaposliti u školskim i obrazovnim ustanovama, kao profesori, predavači, u istraživačkim centrima i sl.
Poznate ličnosti koje su završile Filozofski fakultet: Veljko Milković, istraživač i pronalazač, Pero Zubac, književnik.
Komentar studenta Ivane Bučaline: Filozofski fakultet u Novom Sadu je dobar izbor za sve one koji imaju široko polje interesovanja u domenu društvenih nauka-u blokovima izbornih predmeta se mogu odabrati predmeti koji pripadaju građi drugih studijskih grupa. Takođe, izbor stranih jezika je poprilično veliki. U okviru Filozofskog fakulteta nalazi se laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, koja je jedna od najmodernije opremljenih naučnih institucija. Uz cenjeni profesorski kadar i sajt koji se redovno ažurira, studentima su lako dostupne sve potrebne informacije za uspešno studiranje.

O fakultetu:

Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je posebnim zakonom koji je donela Skupština NR Srbije juna 1954. godine, da bi potom Republičko izvršno veće obrazovalo Matičnu komisiju sa zadatkom da, u svojstvu privremenih fakultetskih organa, pripremi početne nastavne planove, izabere vršioca dužnosti Dekana, prve nastavnike i administrativno-tehničko osoblje, da pripremi zgrade i druge uslove za početak rada Fakulteta. Matična komisija odlučila je da se obrazuje šest studijskih grupa: za istoriju, za južnoslovenske jezike, za jugoslovensku književnost, za engleski jezik i književnost, za nemački jezik i književnost, i za matematiku sa fizikom.
Fakultet se ubrzano i planski razvijao, s velikim entuzijazmom njegovih poslenika i uz svestranu podršku društvene zajednice. Kadrovski se popunjavao (u početku, razumljivo, dovođenjem u Novi Sad ili već afirmisanih naučnika ili talentovanih mladih ljudi koji su tek ovde započeli da grade univerzitetsku karijeru, da bi kasnije počeo da se oslanja i na svoje najbolje studente; školske 1961/62. godine na trima studijskim grupama je otvorio postdiplomske studije, a 1969. godine na Fakultetu su odbranjena prva dva doktorata), za kratko vreme je osnovao biblioteku za potrebe nastave i nauke, smišljeno podsticao razvoj naučno-istraživačkog rada (i individualnog i timskog, čime je Novi Sad prednjačio i u okvirima tadašnje Jugoslavije), uključio se u međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju.
Otvaranjem novih studijskih grupa pratio je potrebe zajednice a pre svega višenacionalne Vojvodine: 1957. godine otvoren je Lektorat, a 1959. godine Katedra za mađarski jezik i književnost (te godine je upisana i prva grupa od 30 studenata), 1961. godine prve studente upisala je Katedra za slovački jezik i književnost, 1981. godine osnovane su katedre i otvorene studijske grupe za rumunski jezik i književnost (Lektorat 1974. godine) i za rusinski jezik i književnost (Lektorat 1972. godine). Školske 1961/62. godine Fakultet je osnovao katedre i upisao prve studente na studijske grupe za rusinski jezik i književnost, za francuski jezik i književnost, za hemiju, za fiziku, za biologiju, nešto kasnije i za geografiju. Fakultet je, na inicijativu Pokrajine, 1968. godine dobio ulogu osnivača tri samostalna naučna instituta - Instituta za lingvistiku, Instituta za hungarologiju i Instituta za istoriju Vojvodine, koji će kasnije (1976. godine) integracijom ući u njegov sastav.
Filozofski fakultet se 1969. godine razdvojio na dva fakulteta - Filozofski i Prirodno-matematički. Studijska grupa za pedagogiju otvorena je 1972. godine, a za psihologiju 1982. godine. Katedra za sociologiju i filozofiju 1978. godine osniva studijsku grupu za marksizam, da bi se kasnije, u sklopu šire dezideologizacije društva, umesto nje formirale dve studijske grupe - za sociologiju i za filozofiju. Klasične nauke neguju se u sklopu Odseka (ranije instituta odnosno katedre) za istoriju, a folkloristika i narodna kultura na odgovarajućim odsecima.

Pročitano 9373 puta Poslednji put izmenjeno subota, 29 novembar 2014 13:27
Unija studenata Vršac

Unija studenata Vršac je nevladina, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem jačanja studentske zajednice na teritoriji opštine Vršac.

 

office@studentivrsac.org

Adresa sajta www.studentivrsac.org

Anketa

Šta vidite kao najveći problem mladih u Vršcu?

Nasilje - 16.2%
Nedostatak kulturnih sadržaja - 11.1%
Nedovoljno razvijen noćni život - 9.4%
Nedostatak mesta za rekreativne aktivnosti - 6%
Nedostatak posla/stručne prakse - 46.2%
Nedostatak neformalnih edukacija - 11.1%

Ukupno glasova: 117
Glasanje je završeno, dana : avgust 17, 2017

edukacija-logo-kursevi

Baner 231x173

 

  • 1
  • 2
  • 3

VrsacMOJKraj

TOV

OklagijaRS

ClickMan

PokrajinskiSekretarijatZaSportIOmladinu

parakvadvs

ArchLAB

iserbia

Cefix

edukacija

eVrsac

VrsacPlus

KulturniCentarVrsac

PricajmoOTome

VAK